Online avkryssning - Løpsstevne

På dette stevnet kan du benytte online avkryssning.

Det betyr at du kan logge inn fra din mobil og "krysse av" isteden for å gå til avkryssingslistene. Tilgangen forutsetter at du har registrert et mobilnummer ved påmelding til stevnet eller i din profil på Min Idrett.

Dersom det er en oppmann eller liknende som melder på for ditt idrettslag vil det være vedkommendes mobilnummer som må tastes. Pin kode vil da komme til den aktuelle telefonen. Pinkode varer i 8 timer og sendes kun ut ved første innlogging.

Gjør slik:
  1. Klikk på "pålogging med mobilnummer"
  2. Tast så inn mobilnummeret som hører til profilen til den som har meldt deg på. Trykk "neste" og vent på SMS med kode.
  3. Tast inn pinkoden som er mottatt på SMS og trykk "Neste"
  4. Velg deretter utøver og øvelse, tast inn SB og PB om du husker dette og klikk på "kryss av"
  5. Er du påmeldt i flere øvelser kan du klikke på "ikke valgt" og så logge deg inn senere for å krysse av
Du er nå krysset av og kan møte direkte til øvelsen.

Øvelse - Klasse SB PB Skal delta?
Lagre avkryssning Logout
Resultatsystem utviklet av elektron.no
Lisensiert til Nittedal Friidrett